شیرِربانی حضرت میاں شیرمحمدشرقپوری علیہ الرحمۃ کاتعارف

نعت شریف > صفحہ 1

بعد ازیں گوئم نعتِ مُصطفےٰ
آنکہ عالم یافت از نُورش صفاء

سیدُالکونین ختم المرسلین
آخر آمد بُود فخرُالاولیں

آنکہ آمد نہُ فلک معراجِ اُو
ٓانبیاء و اولیاء محتاجِ اُو

شُد و جودش رحمۃًللعالمین
مسجدِاُو شُد ہمہ روئے زمیں

صد ہزاراں رحمتِ جاں آفریں
بروے و برآلِ پاک طاہریں

آنکہ شُد یارش ابوبکرؓ و عمرؓ
از سرِ انگشت او شق شدقمر

آں یکے اُو را رفیق غار بود
وآں دگر لشکر کش ابرار بود

صاحبش بودند عثمانؓ و علیؓ
بہرا و گشتند مدر عالم ولی

آں یکے کانِ حیا و حلم بود
واں دگر بابِ مدینہ علم بود
آں رسولُ اللہ کہ خیرالناس بُود
عمِّ پاکش حمزہؓ و عباسؓ بُود

ہردم از ماصد درُود و صد سلام
بررسُول وآل و اصحابش تمام